Wyszukaj:
Miejskie Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Osoby
•  Dyrekcja
•  Rada Rodziców
•  Rada Pedagogiczna
•  Samorząd Uczniowski
  Dokumenty
•  Statut
•  WSO
•  Zestaw podręczników
•  Zarządzenie
•  Regulamin kontroli
•  Regulamin nadzoru pedagog
•  Kodeks etyki
•  Polityka antymobbingowa
•  Program wychowawczy gimnazjum
•  Regulamin kontroli wewnętrznej
•  Regulamin organizacyjny
•  Regulamin prowadzenia ewaluacj
•  Regulamin stypendiów szkolnych
•  Regulamin świetlicy szkolnej MG3
Pomoc
Statystyki

30849
od 05 września 2006
Wersja RSS

Najnowsze artykuły
  2011-02-22 14:37:55 Zestaw podręczników 2010/11
  2011-02-18 14:09:59 Regulamin świetlicy szkolnej MG3
  2011-02-18 14:09:59 Regulamin stypendiów szkolnych
  2011-02-18 14:04:58 Regulamin prowadzenia ewaluacj
  2011-02-18 14:02:57 Regulamin organizacyjny