Wyszukaj:
Miejskie Gimnazjum Nr 3 im. Jana Pawła II w Piekarach Śląskich
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Dane podstawowe
  Osoby
•  Dyrekcja
•  Rada Rodziców
•  Rada Pedagogiczna
•  Samorząd Uczniowski
  Dokumenty
•  Statut
•  WSO
•  Zestaw podręczników
•  Zarządzenie
•  Regulamin kontroli
•  Regulamin nadzoru pedagog
•  Kodeks etyki
•  Polityka antymobbingowa
•  Program wychowawczy gimnazjum
•  Regulamin kontroli wewnętrznej
•  Regulamin organizacyjny
•  Regulamin prowadzenia ewaluacj
•  Regulamin stypendiów szkolnych
•  Regulamin świetlicy szkolnej MG3
Pomoc
Statystyki

30844
od 05 września 2006
Mapa biuletynu


Informacje ogólne
    Dane podstawowe (1)

Osoby
    Dyrekcja (1)
    Rada Rodziców (1)
    Rada Pedagogiczna (1)
    Samorząd Uczniowski (1)

Dokumenty
    Statut (1)
    WSO (1)
    Zestaw podręczników (1)
    Zarządzenie (1)
    Regulamin kontroli (1)
    Regulamin nadzoru pedagog (1)
    Kodeks etyki (1)
    Polityka antymobbingowa (1)
    Program wychowawczy gimnazjum (1)
    Regulamin kontroli wewnętrznej (1)
    Regulamin organizacyjny (1)
    Regulamin prowadzenia ewaluacj (1)
    Regulamin stypendiów szkolnych (1)
    Regulamin świetlicy szkolnej MG3 (1)